Consumul de tutun este una dintre cauzele de deces care pot fi prevenite. În secolul XX, consumul de tutun a ucis 100 de milioane de persoane. În 2015 mai mult de 1,1 miliard de oameni au fost fumători. Mai mult de 600.000 de persoane din care peste 25% copii vor deceda datorită expunerii la fumatul pasiv. Până în 2030, numărul total al deceselor provocate de consumul de tutun ar putea crește la 8 milioane de persoane anual.

În data de 05 iunie 2019, Asociaţia de Nursing din RM a participat la ședința de finisare a proiectului „Controlul Tutunului”, care a avut loc în orașul Bled, Slovenia. Din partea Asociaţiei de Nursing din RM au participat trei persoane. În cadrul ședinței de finisare fiecare țară participant și-a prezentat raportul final de activitate în cadrul proiectului. S-au abordat activitățile planificate, problemele și barierele întâlnite și lecțiile învățate. În cadrul proiectului internaţional Centrul de Excelență a nurselor din Europa de est în controlul tutunului – formarea nurselor lideri în tratarea dependenței de tutun, Asociaţia de Nursing din RM a realizat un şir de activităţi de combatere a fumatului:

 1. Diseminarea informației privind activitățile proiectului
  a) pagina web nursing94.org, rețeaua de socializare Facebook
  b) ședințele Consiliului Asociației de Nursing care se petrec lunar
  c) publicarea articolelor în revista NURSING (în total au fost publicate – 15 articole)
 1. Informarea comunității prin prezentarea unei comunicări în cadrul Conferințelor Naționale despre riscurile fumatului
  a) Conferințe Naționale cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali – 3 conferințe cu un număr total de participanți 1310
  b) Conferințe la nivel de instituție – 3 conferințe cu un număr total de participanți 295
  c) prezentarea unui comunicat la 2 Conferințe Internaționale
 1. Învățare la distanță (e-learning) cu un rezultat de 20 asistenți medicali care au finisat toate etapele de învățare.
 1. Flashmob-uri – 4 cu un număr total de 335 participanți
 1. Seminare scurte pentru diferite categorii de asistenți medicali (din spital, centre de sănătate, din școală, de familie, etc.) și studenți la medicină – 5 seminare cu un număr total de 102 participanți
 1. Publicarea Ghidului pentru Nurse – Controlul Tutunului (informații și intervenții pentru nurse) distribuite 800 exemplare
 1. In-person workshop-uri pentru asistenți medicali (curs de instruire)
  a) I an – 5 workshop-uri cu un număr total de participanți 114
  b) II an – 8 workshop-uri cu un număr total de participanți 233

Probleme şi dificultăţi

 • Lipsa unei baze de date statistice la nivel de ţară
 • Lipsa de cunoştinţe în tehnologii informaţionale de către asistentele medicale
 • Lipsa de acces la calculatoare şi internet în prealabil la nivel de comunitate în sectarul rural
 • Piedici şi presiuni din partea industriei tutunului

Lecţii învăţate

 • Experienţă internaţională în formarea liderilor puternici şi combaterea fumatului
 • Obtinerea unor competente de lider la nivel european
 • Crerea de exemple de bune-practici în care munca realizată anterior, bună, corectă, valoroasă, să fie exploatată la maximum în proiectele viitoare;
 • Curajul şi increderea de a aplica si pentru alte programe de finantare

Concluzii

 • Experienţă internaţională în formarea liderilor puternici şi combaterea fumatului
 • Obtinerea unor competente de lider la nivel european
 • Crerea de exemple de bune-practici în care munca realizată anterior, bună, corectă, valoroasă, să fie exploatată la maximum în proiectele viitoare;
 • Curajul şi increderea de a aplica si pentru alte programe de finantare
 • Fumatul este factorul de risc major care afectează grav starea de sănătate
 • Conștientizarea necesității renunțării la fumat – un factor important de succes
 • Dependența de nicotină este o boală, nu un obicei, și necesită tratament.

A doua zi, 06 iunie am avut ocazia să participăm la cea de-a 12-a Conferință Științifică Internațională „Problemele și necesitățile societății în domeniul prevenirii și promovării sănătății la toate nivelurile de îngrijire”. La conferință au participat asistente medicale din diferite țări precum Italia, Ungaria, Slovenia, Kazahstan, Canada, Marea Britanie, Kosovo și multe altele. Prezentările au fost actuale și foarte interesante pentru toate asistentele medicale, deaorece s-au abordat date științifice și cercetări în domeniul nursing.