Category Archives: Projects

IMG_9509

Proiect OMS

De | Projects

Proiectul:
Reducerea consumului de tutun în rindul tinerilor din şcoli şi comunitate

Consumul de tutun reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, considerându-se un factor de risc responsabil de creșterea cazurilor de boli netransmisibile severe, precum: cancerul de plămâni, bolile cardiovasculare şi respiratorii, boala obstructivă cronică a plămânilor, ateroscleroza, etc. Fumatul, de asemenea afectează grav femeile însărcinate, provocând  naşteri premature şi greutate mică a copilului la naştere, iar la nou-născuţi creşte riscul apariţiei sindromului morţii subite a sugarului.
În Republica Moldova, consumul de tutun şi expunerea la fumul de tutun este al doilea din zece factori de risc, ce contribuie la povara bolilor netransmisibile în rândul bărbaţilor, măsurată în DALY (ani de viaţă ajustați în funcție de incapacitate), şi al şaptea – în rândul femeilor. În ultimii ani se atestă o creștere a incidenței prin cancer de 1,4 ori. Este în creștere și prevalența bolilor, unde fumatul este factorul de risc predominant, cum ar fi: bolile cardio  și cerebro vasculare, cancerul pulmonar, bolile respiratorii obstructive cronice. Anual, se înregistrează circa 5-6 mii de decese (cca. 12-14% din totalul deceselor) din cauza bolilor condiționate de consumul tutunului, inclusiv peste 60% dintre decese se înregistrează la persoanele în vârsta aptă de muncă (mortalitatea în rândul bărbaților fiind de 2 ori mai mare decât a femeilor).
Potrivit statisticilor, fiecare al doilea moldovean începe să fumeze până la vârsta de 19 ani. 8. % dintre copiii cu vârste cuprinse între 13-15 ani fumează dintre care 11% sunt băieți 11% si 3.2% fete.
In toate sistmele de sanatate nursele au un rol cheie in identificarea timpurie si aplicarea interventiilor scurte de renuntare la fumat. In Republica Moldova nursele sunt cel mai mare grup de specialiști din domeniul sănătății. Există aproximativ 21.000 de nurse în Republica Moldova Dacă fiecare nursă ar ajuta doar un fumător să renunțe în fiecare an, ar însemna 21.000 fumători mai puțin anual.
Proiectul işi propune de a pregăti formatori pentru a elabora si implementa activitati la nivel de scoli si comunitati directionate spre diminuarea numărului de fumătroti printre tineri si elevi.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea numărului de fumători din rândul elevilor din şcoli şi comunitate si informarea lor despre efectele nocive ale fumatului asupra sănătății.

Vor fi pregătiți trei grupe grupe câte 20 – 23 de formatori, din rândul nurselor care activează în şcoli şi din rândul nurselor comunitare, care activează în asistenţa medicală primară pentru a instrui tinerii din şcoli şi populaţia din comunitate drep parte a programului de control al tutunului.

Obiective specifice:
• Pregatirea cursului de formare de formatori
• Elaborarea Ghidului de formare de formatori
• Elaborarea suportului de curs pentru participanţi
• Monitorizarea procesului de instruire prin testare
• Evaluarea activităţilor în teren
• Descrierea studiilor de caz
• Publicarea studiilor de caz în revista Nursing

Rezultatele aşteptate:
• Formatori instruiţi (Ordul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale) cu înmânarea Certificatelor de Obţinere a titlului de Formator în interventii scurte de renuntare la fumat
• Suport de curs pentru participanţi
• Raport privind evaluarea activitatilor in teren
• Elaborarea si publicarea studiilor de caz în revista Nursing

IMG_9509

Proiect Cehia

De | Projects

“Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu
în Republica Moldova 2019-2022”

Serviciile de îngrijiri socio-medicale (la domiciliu și în cadrul centrelor de zi) reprezintă o componentă importantă a sistemului de protecție socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea, excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate, precum și influența direct calitatea vieții și sănătății.
Crearea și dezvoltarea unui sistem integrat de servicii socio-medicale de calitate și adaptate nevoilor reale ale populației constituie o permanentă preocupare care urmărește drept rezultat soluționarea mai rapidă și mai eficientă a situațiilor de dificultate, precum și revenirea în circuitul social-economic activ.
Republica Moldova se confruntă cu un șir de provocări și tendințe pe termen lung, atît la nivel național, cît și la nivel regional și global, care vor avea consecințe semnificative în următoarele decenii. Incertitudinea și imprevizibilitatea sînt în creștere și, prin urmare, trebuie aplicate noi paradigme de dezvoltare, care să țină cont de capacitățile interne. Astfel, pentru a deveni o societate adaptată la schimbări, incertitudini și provocări, Parlamentul Republicii Moldova la finele anului 2018 a adoptat Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”
Proiectul “Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022”, implementat de către Caritas Republica Ceha în colaborare cu Asociația Obștească Pro-Development și Asociația Obștească HOMECARE, cu suportul financiar al Republicii Cehe prin Programul ”Cooperarea Cehă de Dezvoltare”, tinde să contribuie la bunăstarea socială a grupurilor vulnerabile, și a accesului la asistență medico-socială în Republica Moldova.

Obiectivul general al programului este:
Susținerea și consolidarea rolului organizațiilor neguvernamentale implicate în promovarea îngrijirilor medico-sociale integrate la domiciliu.

Programul respectiv are următoarele obiective specifice:
• Susținerea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării serviciilor comunitare de îngrijiri socio-medicale la domiciliu, bazate pe necesitățile complexe ale beneficiarului.
• Sporirea accesului prestatorilor de servicii medico-sociale integrate la domiciliu în promovarea politicilor medicale și sociale la diferite nivele decizionale.
• Încurajarea creării rețelelor prestatorilor de servicii medico-sociale cu acoperire la nivel local / raional / regional, precum și promovarea schimbului de experiență și învățare reciprocă.
• Sporirea nivelului de conștientizare a tuturor actorilor privind importanța îngrijirilor comunitare.
• Dezvoltarea capacităților organizațiilor neguvernamentale privind procesul de dezvoltare și promovare a politicilor în domeniul social.
• Consolidarea rolului prestatorilor de servicii medico-sociale integrate prin aplicarea mecanismelor intersectoriale de cooperare în procesul de asistare a beneficiarilor.

Astfel, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2019, Asociația de Nursing din RM în cadrul proiectului dat a implementat programul de granturi mici cu genericul: “Educația – o șansă pentru servicii comunitare integrate de calitate”.
Obiectivul general al programului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi familiilor acestora prin instruirea peroanelor implicate în îngrijiri comunitare integrate (îngrijitori, aparţinători, lucrători sociali / medicali) şi exersarea deprinderilor practice.

Datorită acestui program se urmărește obiectivul de a instrui un număr mai mare de persoane care nu au studii medicale pentru acoperirea serviciilor de îngrijiri comunitare integrate. Instruirea îngrijitorilor, aparţinătorilor, lucrătorilor sociali / asistenților sociali şi implicarea acestora în îngrijirea pacienţilor la domiciliu va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi familiilor acestora.
Totodată, programul are rolul de a promova instruirea îngrijitorilor, aparţinătorilor, lucrătorilor sociali / asistenților sociali şi mobilizarea persoanelor fără studii medicale dar bine instruite în procesul de prestare a serviciilor de îngrijiri comunitare integrate pe tot teritoriul RM.

IMG_9509

AO PHOENIX

De | Projects

Pe parcursul lunii octombrie s-a reușit organizarea și desfășurarea în municipiul Chișinău a 2 cursuri de instruire (13-15 octombrie, 26-28 octombrie 2017) a 43 de persoane din localitățile rurale, pe diverse teme privind problemele familiei și metodologiei de solutionare a acestora, in funcție de nevoile fiecărei comunități selectate.

IMG_9509

Workshop

De | Projects

”Efectele cooperării intersectoriale asupra familiei și copilului în situație de risc”

în Anenii-Noi, Căuşeni şi Ştefan-Vodă

IMG_9509

APDI Humanitas

De | Projects

Proiectul „Consolidarea parteneriatului interdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale familiilor în situaţii de risc” finanțat de Uniunea Europeană și Cooperarea de Dezvoltare din Austria și implementat de către Asociaţia Obştească „Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect APDI Humanitas, cu suportul Hilfswerk Austria International (HWA) şi Asociația de Nursing din Republica Moldova, a inaugurat ceremonia de deschiderea a taberei de vară pentru copii în situaţii de risc din or. Orhei.

Inaugurarea Taberei de vară „Apa din piatră” a continuat cu altă activitate de care au beneficiat copiii şi părinții: o excursie la Chateau Vartely Wine, un complex turistic modern.

IMG_9509

Ajutorul Crestin din Moldova 1 octombrie 2017

De | Projects

La 1 octombrie 2017, în satul Coteala, regiunea de nord a Moldovei, a fost realizat un festival familial pe spațiul aerian în fața Centrului Comunitar. Familiile de toate vârstele au fost invitate la Festival. În timpul festivalului cu mesajul “Familia mea este inima mea” au fost organizate o serie de activități care promovează păstrarea, unitatea și valorile familiei. Aproximativ 100 de familii din sat au participat la acest eveniment. Festivalul a fost organizat de echipa multidisciplinară locală ca parte a campaniei de advocacy comunitare în cadrul proiectului “Îmbunătățirea protecției și păstrării familiei la nivel local prin dezvoltarea capacităților comunitare de advocacy”.

Organizarea evenimentului a fost posibilă datorită implicării echipei locale, în special a preotului și a asistentului social. Proiectul este implementat de AO Ajutorul Creștin din Moldova în parteneriat cu Asociația de Nursing din Republica Moldova și Hilfswerk Austria International cu suportul financiar al Uniunii Europene și a Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare în cadrul proiectului regional “Asistenții Sociali în Colaborare pentru Schimbare Socială în țările din vecinătatea estică“.

IMG_9509

AO Ajutorul Crestin din Moldova septembrie 2017

De | Projects

În septembrie 2017 au fost organizate ateliere de lucru cu membrii echipei multidisciplinare din satele din regiunile de nord ale țării sub îndrumarea personalului din cadrul AO Ajutorului  Creștin din Moldova. Echipa a fost creată pentru a participa la implementarea unei campanii de advocacy în cadrul proiectului “Îmbunătățirea protecției și păstrătii familiei la nivel local prin dezvoltarea capacităților comunitare de advocacy”.

În cadrul proiectului sunt implicate nouă comunități din partea de nord a Moldovei. Proiectul este implementat de AO Ajutorului  Creștin din Moldova în parteneriat cu Asociația de Nursing din Republica Moldova și Hilfswerk Austria International cu suportul financiar al Uniunii Europene și a Agenţiei Austriece de Dezvoltare în cadrul proiectului regional “Asistenții Sociali în Colaborare pentru Schimbare Socială în țările din vecinătatea estică“.