Conferince

IMG_9509

PRESS RELEASE

De | Conferince

PRESS RELEASE

EU supports professionalization of social workers in Eastern Partnership countries Regional conference of EU-funded project Social Workers in Collaboration for Social Change shows how social workers can effectively support vulnerable groups in Georgia, Armenia, Azerbaijan and Moldova. Thanks to the project social workers associations improved their capacities to strengthen their 10.500 members as well as 160 local organizations.

Tbilisi, 28 March – At the closing conference of the project Social Workers in Collaboration for Social Change; the project consortium highlighted the results achieved over the course of the project and discussed implications for the future development of the social workers profession in the region.

Speaking at the opening of the conference, Vincent Rey, Head of Cooperation Section of the Delegation of the European Union to Georgia, stated, Thanks to this project and the support from the European Union local social workers; associations have improved and broadened their services. Professional and accessible social work is instrumental for positive social change. We are proud to support the effort social workers; associations are undertaking to empower vulnerable groups and strengthen families in the regions of Georgia, Armenia, Azerbaijan and Moldova.

Gerhard Schaumberger, Head of the Austrian Development Agency Georgia Office, commented, “We are proud to contribute to strengthening the professional social work in Georgia, Armenia, Azerbaijan and Moldova. Social workers are critical members of society who work diligently to elieve suffering and improve the lives of people. Through their commitment to promote social change and empower people, social workers play an important role in improving the lives of those who need it most.”
During the opening session Nino Shatberashvili, Chairperson Georgian Association of Social Workers, stated, Social Work is a supporting profession – it supports individuals in the realization of their social
rights and its supports the state to a great degree in the realization of the expectations people have towards the state in terms of their well-being and improvement of their standards of life. This profession is very powerful. It supports and transforms welfare systems.”

Project Achievements
Besides discussing current questions of social reforms and the professionalization of social work in the region, the main results and achievements of the project Social Workers in Collaboration for Social Change were presented: Social workers associations in Armenia, Azerbaijan, Georgia and Moldova improved their organizational capacities as well as their information services and outreach activities to their 10.500 members and supporters, intensified collaboration with 160 local organizations so they can provide more effective, targeted and coordinated services to vulnerable groups, and also developed and successfully lobbied for 16 new professional concepts and papers on improvement of standards, laws and regulations in the social field.

Furthermore, 15 small grants were awarded to 24 local CSOs in Armenia, Georgia and Moldova with a total grant sum of EUR 540.000 and an average grant amount of EUR 36.000. The small grants covered 8 regions of Georgia, 5 regions of Armenia and 9 regions of Moldova. Local CSOs increased their capacities and skills on social work and service delivery, on inter-sectorial cooperation with other stakeholders and on empowering vulnerable population groups, especially families, to contribute to family strengthening and preservation. The small grants programme reached approximately 3500 direct beneficiaries and stakeholders (social workers, representatives of CSOs, authorities, media, etc.), established 81 functioning mechanisms of inter-agency/inter- sectorial cooperation on a local or regional level to more effectively and efficiently render targeted support to families and children in need, elaborated 44 handbooks / brochures / training modules, and conducted approximately 200 info-meetings and awareness raising measures.

Project Key Data
The European Union and the Austrian Development Agency support the project "Social Workers in Collaboration for Social Change. It is implemented by the Austrian organization Hilfswerk International" in cooperation with the Georgian Association of Social Workers (GASW), the Armenian Association of Social Workers (AASW), the Azerbaijan Social Work Public Union (ASWPU) and the Nursing Association of the Republic of Moldova (NARM) in the time period August 2015 until May 2018 with a total budget of EUR 1,079,413.

The main aim of the project has been to contribute to the social well-being of vulnerable groups, to greater social justice and social change by developing and strengthening the concept of and access to social work in the four project countries.

“Support is good, professional social work is better”

For additional information please contact:
Nicole Maria Bauer
Hilfswerk International, Regional Manager South Caucasus
Email: nicole.bauer@hwa.or.at

Nino Shatberashvili
Georgian Association of Social Workers, Chairperson
Office Phone.: + 995 32 239 00 71
Email: nino.sh@gasw.org

Tamriko Mikadze
Press and Information Officer, Delegation of the European Union to Georgia
Office Phone: +995 32 2943763
Email: tamriko.mikadze@eeas.europa.eu

 

To view full information, click here.

IMG_9509

FINAL CONFERENCE

De | Conferince

Chişinău, 27 aprilie 2018 – în cadrul conferinței de totalizare a proiectului “Asistenţii sociali în colaborare pentru schimbări sociale în țările din vecinătatea estică”, consorțiul proiectului a subliniat rezultatele obținute pe parcursul proiectului și a discutat implicațiile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea asistenţei sociale prin cooperare intersectorială la nivel de comunitate.

Mulțumim acestui proiect și sprijinului acordat de Uniunea Europeană, Agenţiei de Dezvoltare şi Cooperare din Austria, Hilfswerk Austria Internatational,  asociațiilor care s-au angajat prin activităţile implementate să susţină grupurile vulnerabile și să întărească familiile în situaţii de risc. De  asemenea aducem mulţumiri asociaţiilor din Republica Moldova care au implementat proiecte la nivel de comunitate şi au obţinut succese remarcabile.

La lucrările Conferinţei au participat reprezentanţi de onoare de la Hilfswerk Austria International în Republica Moldova, Crucea Roşie din Elveţia, Primari din raioanele Călăraşi şi Orhei, Consilieri locali, Şefi ai Direcţiilor de Asistenţă socială, reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Organizaţiilor Nonguvernamentale din diferite raioane ale republicii, beneficiari, ş.a.

Rezultatele cheie ale proiectului realizat:

Asociatii ca centre de competenţă pentru actori de stat şi privaţi în domeniul social:

 • Elaborarea a 4 documente strategice si planuri operaţionale
 • Elaborarea a 4 strategii pe fundraising
 • Organizarea a 2 studii de vizită (Georgia şi Austria)
 • Organizarea training-urilor de 24 zile
 • Îmbunătăţirea serviciilor informaţionale: buletin informativ, pagina web, mass media
 • Organizarea întîlnirilor sistematice cu membri
 • Împuternicirea a 10.500 de membri a Asociaţiilor
 • Dobândirea a 471 noi membri în cadrul asociaţiilor

Asociaţiile ca advocatori pentru reformă şi dreptate socială:

Georgia / Armenia: elaborarea conceptului privind profesionalizarea lucrătorului social, contribuţie activă privind legea de proiect în domeniul social

Moldova: elaborarea şi aprobarea conceptului privind cooperarea inter-sectorială în furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu

Azerbaidjan: Evaluarea învăţământului academic în domeniul social în Azerbaijan

Dialoguri cu părţile interesate: 37 conferinţe / mese rotunde

16 concepte considerate în procesul de luare a deciziilor

Activităţi realizate în cadrul proiectului de către ANRM:

 1. Realizarea studiului OCAT
 2. Crearea bazei de date a ONG-urilor din domeniul social
 3. Elaborarea Strategiei şi Planului de Acţiune
 4. Vizite cu schimb de experienţă în Viena – Austria şi Tibilisi – Georgia
 5. Elaborarea paginii Web
 6. Elaborarea Conceptului de Cooperare Intersectorială în îngrijiri la domiciliu
 7. Elaborarea Strategiei de Fundraising
 • Atelierul curs în parteneriat cu Hilsfwerk International, Austria cu genericul ”Dezvoltarea capacității organizaționale strategice și consolidarea serviciilor medico-sociale de îngrijiri la domiciliu” 6-7 aprilie 2016
 • Atelierul de lucru cu genericul ”Dezvolatarea  si finanţarea durabilă a îngrijirilor la domiciliu”, Moderator: Iaşan Liliana ,Vice Ministru 05.10.2017
 • Atelierul de lucru cu genericul “Elaborarea conceptului de costificare a serviciilor de îngrijire medico-socială la domiciliu”. Moderator: Dumbrăveanu Viorica, Viceministru, 06.10.18
 • Atelier de lucru  ”Dezvolatarea  si finanţarea durabilă a îngrijirilor medicale la domiciliu”, Moderator: Zatîc Tatiana, 13 Noiembrie 2017
 • Atelier de lucru ”Elaborarea  conceptului de  costificare  a serviciilor de îngrijire medico-socială la domiciliu” Moderator: Dumbrăveanu Viorica, Vice Ministru , 1 decembrie 2018

Traininguri cu membrii reţelei

 • Profesionalizarea asistenților sociali în Republica Moldova
 • Mecanisme de cooperare intersectorială, Viorica Dumbrăveanu
 • Cooperarea intersectorială în domeniul îngrijirilor la domiciliu în Republica Moldova, Angela Chirilov
 • Acreditarea prestatorilor de servicii sociale
 • Recomandări practice pentru acreditarea prestatorilor de servicii de îngrijire socială la domiciliu, A. Chirilov, 02.12.17
 • Fișa de autoevaluare / evaluare a serviciului de îngrijire socială la domiciliu
 • Managementul proiectului, Mariana Buruiană

PROIECTE GRANTURI MICI:

 1. “Îmbunătățirea protecției și păstrării familiei la nivel local prin dezvoltarea capacităților de advocacy comunitare”, implementat de către Ajutorul Creştin din Moldova.
 2. „Academia Familiei” – serviciul de asistență și sprijin pentru consolidarea familiei, implementat de Centrul Informaţional Tighina, Căuşeni
 3. “Consolidarea parteneriatului interdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale familiilor în situații de risc”, implementat de către Asociaţia HUMANITAS
 4. „Reţeaua locală – model de intervenţie intersectorială”, implementat de Centrul Internaţional pentru Cooperare şi Dezvoltare PHOENIX

REZULTATE OBŢINUTE – GRANTURI MICI:
Familii consolidate – 394
Specialişti formaţi şi implicaţi în păstrarea familiei – 516
Persoane informate – 3900
Voluntari – 457
Localităţi – 28
Reţele locale create – 19
Dosare de lucru create cu utilizarea instrumentelor de lucru necesare – 34
Campanii de advocacy – 9
Participanţi / beneficiari – 3730
Echipe intersectoriale – 30
Ateliere – 12 ateliere raionale
Seminare de informare – 18
Training – 24
Şedinţe de Consiliere psihologică şi socială – 93
Chestionare de satisfacţie – 60
Mese rotunde – 19
Tabere de vară – 129 copii
Festivalul familiei – 9 localităţi, 2900 participanţi

Vizibilitate:
Interviuri radio – 16
Spot video – 2
Broşuri – 3160 exemplare
Ghid social 6 00 exemplare
Pliante – 150
Postere – 10 tipuri
Publicaţii ziare: Ziarul de sud – 1108, Moldova Suverană – 2257, Adevărul – 97, Revista Profit – 2600, Revista NURSING – 1800
Conferinţe de presă – 2

IMG_9509

Conferinţa Internaţională privind Controlul Tutunului 26-29 martie 2019

De | Conferince

În perioada 27-29 martie 2019, Asociaţia de Nursing din RM a participat la Conferinţa Internaţională privind Controlul Tutunului care s-a desfăşurat la Bucureşti, România. În total în cadrul conferinţei au participat 400 de participanți din 50 de țări. Programul a inclus 4 sesiuni,
150 de rezumate publicate în revista oficială ENSP “Prevenirea și renunţarea la tutun”. Din partea Asociaţiei de Nursing din RM au participat opt persoane. Prezentare raport în cadrul şedinţei plenare a avut Preşedintele ANRM, Elena Stmpovscaia, apoi s-a participat la workshop împreună cu Asociaţia de Nursing din România.

Consumul de tutun este una dintre cauzele de deces care pot fi prevenite. În secolul XX, consumul de tutun a ucis 100 de milioane de persoane. În 2015 mai mult de 1,1 miliard de oameni au fost fumători. Mai mult de 600.000 de persoane din care peste 25% copii vor deceda datorită expunerii la fumatul pasiv. Până în 2030, numărul total al deceselor provocate de consumul de tutun ar putea crește la 8 milioane de persoane anual.

În cadrul proiectului internaţional Centrul de Excelență a nurselor din Europa de est în controlul tutunului – formarea nurselor lideri în tratarea dependenței de tutun, Asociaţia de Nursing din RM a realizat un şir de activităţi de combatere a fumatului: workshopuri – 312 participanţi, flashmoburi – 100 participanţi, informarea despre activităţile proiectului – 254 persoane, conferinţe naţionale – 3 la care au participat – 805 participanţi, evenimente publice – 104 participanţi, seminare pentru studenţi – 189 şi seminare pentru asistenţii medicali de familie – 340.

Probleme şi dificultăţi

 • Lipsa unei baze de date statistice la nivel de ţară
 • Lipsa de cunoştinţe în tehnologii informaţionale de către asistentele medicale
 • Lipsa de acces la calculatoare şi internet în prealabil la nivel de comunitate în sectarul rural
 • Piedici şi presiuni din partea industriei tutunului

Lecţii învăţate

 • Experienţă internaţională în formarea liderilor puternici şi combaterea fumatului
 • Obtinerea unor competente de lider la nivel european
 • Crerea de exemple de bune-practici în care munca realizată anterior, bună, corectă, valoroasă, să fie exploatată la maximum în proiectele viitoare;
 • Curajul şi increderea de a aplica si pentru alte programe de finantare

Concluzii

 • Experienţă internaţională în formarea liderilor puternici şi combaterea fumatului
 • Obtinerea unor competente de lider la nivel european
 • Crerea de exemple de bune-practici în care munca realizată anterior, bună, corectă, valoroasă, să fie exploatată la maximum în proiectele viitoare;
 • Curajul şi increderea de a aplica si pentru alte programe de finantare
 • Fumatul este factorul de risc major care afectează grav starea de sănătate
 • Conștientizarea necesității renunțării la fumat – un factor important de succes
 • Dependența de nicotină este o boală, nu un obicei, și necesită tratament.

IMG_9509

Nurses: o voice to lead – Health for all!

De | Conferince

 

Every year, on May 12, we celebrate the work of nurses whose role in the healthcare system is major. The International Nurses Day is celebrated worldwide to highlight the important role of this profession. May 12 marks the birthday of Florence Nightingale, the founder of this profession. She founded the first nursing school at “St. Thomas” in London in 1860.

Today nurses represent the largest category among healthcare professionals. This is understandable because they carry most of the work in a medical facility. We are a profession – a profession that deserves respect and distinction. We want nurses to participate actively in decision-making so that they can directly forward the messages to everyone and their voice to be heard.

The achievements and the problems faced by the nurses were discussed at the National Conference on the International Nurses Day with the title “Nurses – a leading voice in health for all”, which took place in Falesti. The organizers of the event are the Nursing Association of Moldova, Falesti rayon council,  Falesti Hospital and Falesti Health Center. The inauguration of the conference took place with an  ensemble of violinists and the folk ensemble “Favorit”. Dr. Viorel Babii – the district president, Mr. Iurie Osoianu – Director of the Hospital and Mrs. Nina Sciastlivii – head of Falesti Health Center, welcomed the participants with opening speeches. The works of the national conference continued with issues related to the health system in the Republic of Moldova, where presenters were Mrs. Elena Stempovscaia – the president of the Nursing Association of Moldova, Mrs. Virginia Salaru – vicedecan of Medicine University “Nicolae Testemitanu”, Mrs. Maria Munteanu – assistant professor, Vice-president of the Nursing Association, Mrs. Tatiana Dnestrean – Expert, HEALTHY LIFE Project, Mrs. Mariana Negrean – Deputy Director of Center of Excellence in Medicine and Pharmacy “Raisa Pacalo”, Mr. Andrei Esanu, Mrs. Svetlana Nojac – Representative of the Company “Nestle”.

For outstanding merit in the health area, nurses were granted with diplomas from the Ministry of Health, Labor and Social Protection and the National Union “HEALTH”. The National Conference is part of a large number of activities undertaken within the Nursing Now Campaign, including:

 1. Charity actions – nurses from two hospitals in Chisinau – Municipal Hospital for Children “V.Ignatenco” and Municipal Hospital for Children No.1 organized humanitarian aid and helped two vulnerable families.
 2. Participation in the Charity Concert “Helpful Hands” to support home care services, (attended by 100 nurses)
 3. In the medical institutions were organized flashmobs to support the “Nursing Now” campaign, the winners of this event were: I place – Institute of Urgent Medicine, II place – Institute of Neurology and Neurosurgery, III place – Dental Clinic for the children
 4. Contest for “Best Nurse” voted by patients at district, republican, municipal, and primary health care levels. The winners are: Angela Vieru – Glodeni District Hospital, Vera Busuioc – Municipal Clinical Hospital Nr.1, Elena Rosca – Oncological Institute and Olga Aga – IMSP Health Center Râşcani district, Chisinau
 5. Photo contest from the activity of nurses: I place – Institute of Urgent Medicine; II place – Hospital of the Ministry of Health, Labor and Social Protection and the Republican Clinical Hospital; III place – Mother and Child Institute and Municipal Children’s Clinical Hospital No.1
 6. Another contest was for the best essay “My choice to become a nurse” were written 118 essays. All essays were mentioned with the “Dedication to Profession” badge and the essays have been published in the book “Golden Files from the History of Nurses of the Republic of Moldova”.

We wish to congratulate all nurses with this professional holiday! Good luck should always accompany you, and dreams come true! We wish you health, peace and warmth in your families!