“Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu
în Republica Moldova 2019-2022”

Serviciile de îngrijiri socio-medicale (la domiciliu și în cadrul centrelor de zi) reprezintă o componentă importantă a sistemului de protecție socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea, excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate, precum și influența direct calitatea vieții și sănătății.
Crearea și dezvoltarea unui sistem integrat de servicii socio-medicale de calitate și adaptate nevoilor reale ale populației constituie o permanentă preocupare care urmărește drept rezultat soluționarea mai rapidă și mai eficientă a situațiilor de dificultate, precum și revenirea în circuitul social-economic activ.
Republica Moldova se confruntă cu un șir de provocări și tendințe pe termen lung, atît la nivel național, cît și la nivel regional și global, care vor avea consecințe semnificative în următoarele decenii. Incertitudinea și imprevizibilitatea sînt în creștere și, prin urmare, trebuie aplicate noi paradigme de dezvoltare, care să țină cont de capacitățile interne. Astfel, pentru a deveni o societate adaptată la schimbări, incertitudini și provocări, Parlamentul Republicii Moldova la finele anului 2018 a adoptat Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”
Proiectul “Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022”, implementat de către Caritas Republica Ceha în colaborare cu Asociația Obștească Pro-Development și Asociația Obștească HOMECARE, cu suportul financiar al Republicii Cehe prin Programul ”Cooperarea Cehă de Dezvoltare”, tinde să contribuie la bunăstarea socială a grupurilor vulnerabile, și a accesului la asistență medico-socială în Republica Moldova.

Obiectivul general al programului este:
Susținerea și consolidarea rolului organizațiilor neguvernamentale implicate în promovarea îngrijirilor medico-sociale integrate la domiciliu.

Programul respectiv are următoarele obiective specifice:
• Susținerea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării serviciilor comunitare de îngrijiri socio-medicale la domiciliu, bazate pe necesitățile complexe ale beneficiarului.
• Sporirea accesului prestatorilor de servicii medico-sociale integrate la domiciliu în promovarea politicilor medicale și sociale la diferite nivele decizionale.
• Încurajarea creării rețelelor prestatorilor de servicii medico-sociale cu acoperire la nivel local / raional / regional, precum și promovarea schimbului de experiență și învățare reciprocă.
• Sporirea nivelului de conștientizare a tuturor actorilor privind importanța îngrijirilor comunitare.
• Dezvoltarea capacităților organizațiilor neguvernamentale privind procesul de dezvoltare și promovare a politicilor în domeniul social.
• Consolidarea rolului prestatorilor de servicii medico-sociale integrate prin aplicarea mecanismelor intersectoriale de cooperare în procesul de asistare a beneficiarilor.

Astfel, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2019, Asociația de Nursing din RM în cadrul proiectului dat a implementat programul de granturi mici cu genericul: “Educația – o șansă pentru servicii comunitare integrate de calitate”.
Obiectivul general al programului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi familiilor acestora prin instruirea peroanelor implicate în îngrijiri comunitare integrate (îngrijitori, aparţinători, lucrători sociali / medicali) şi exersarea deprinderilor practice.

Datorită acestui program se urmărește obiectivul de a instrui un număr mai mare de persoane care nu au studii medicale pentru acoperirea serviciilor de îngrijiri comunitare integrate. Instruirea îngrijitorilor, aparţinătorilor, lucrătorilor sociali / asistenților sociali şi implicarea acestora în îngrijirea pacienţilor la domiciliu va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi familiilor acestora.
Totodată, programul are rolul de a promova instruirea îngrijitorilor, aparţinătorilor, lucrătorilor sociali / asistenților sociali şi mobilizarea persoanelor fără studii medicale dar bine instruite în procesul de prestare a serviciilor de îngrijiri comunitare integrate pe tot teritoriul RM.