Vizita de studiu (11-16.01.2016) Austria

În perioada 11-16 ianuarie 2016 a fost efectuată o vizită de studiu în Austria din cadrul proiectului “Îmbunătățirea schimbărilor din domeniul social în Țările din vecinătatea de Est prin susținerea lucrătorilor sociali și asociațiilor date”,  implementat de către Asociația de Nursing  cu suportul Uniunii Europene.

Prima întâlnire în cadrul vizitei, a avut loc la Asociația de Nursing din Viena. A fost prezentat un film scurt despre Asociația de Nursing. În activitatea lor se conduc de Legea despre îngrijirea în sănătate, în care sunt descrise domeniile de deservire, responsabilitățile. Principiile de deservire care stau la baza îngrijirii în sănătate sunt: garanția calității, monitorizarea pacientului, educația pacientului, motivarea pentru însănătoșire. Una din direcțiile principale este grija pentru bolnavii ce suferă de boli cronice. Se conlucrează cu sectorul social.

Vizita la Asociația Asistenților Sociali – scopul principal este apărarea intereselor lucrătorilor sociali. Asociația precaută legile, regulamentele care sunt prezentate de Minister și dau avize cu propuneri și recomandări pentru efectuarea schimbărilor propuse.

Vizita  ”Jugent am Werk” – oferă servicii pentru tineri. Aici tinerii care au diferite dizabilități primesc profesie și sunt integrați în societate. Procesul de educație include: pregătirea profesională, pregătirea profesorilor/trainerilor, pregătirea pedagogilor sociali. Elevii sunt din familii problematice. Pedagogii sociali organizează grupuri pozitive, îi susțin de la vârsta de 15-16 ani. Susținerea din partea statului este pe perioada  de studii 3-4 ani. După absolvire, piața muncii îi încadrează în  serviciu.

Acest serviciu m-a impresionat cel mai mult. Este o problemă foarte mare și pentru Republica Moldova, unde pentru copiii cu dizabilități după 9 clase nu există nici o posibilitate de a-și continua studiile și de a fi integrați în societate. Foarte mult am dori să introducem acest model și în Moldova. Am prezentat o informație despre vizita în Viena la Catedra de psihopedagogie specială a Universității Pedagogice ”Ion Creangă”, care au rămas foarte impresionați și entuziasmați de a organiza așa ceva și în Moldova. Au propus chiar și o școală specială care dispune de spațiu mare unde sar putea de organizat așa model.

Vizita la Fondul social Viena – a fost înființat în anul 2007. Fondul acordă suport pentru păturile nevoiașe. Un alt suport pe care îl acordă fondul sunt locuințele sociale. Aceste locuințe sunt pentru păturile sărace, alcoolici, persoanele dependente de droguri, persoanele fără adăpost. Pentru întreținerea acestor persoane se ia în calcul cheltuielile ce le revin și achită fondul.

Vizita  la Universitatea de studii aplicative – universitatea este autonomă cu susținere din partea statului, are 50 programe în total. Foarte bine colaborează cu structurile economice unde studenții petrec practica. Profesorii din ONG-uri predau la universitate și se împărtășesc cu experiența lor, la fel și managerii din alte organizații predau la universitate. Universitatea are contracte pentru schimb de experiențe cu alte țări. Studenții pleacă în diferite țări pe o perioadă de 2 săptămâni. Se aleg subiectele și disciplinele ca să fie asemănătoare și să poată învăța fi continuare. Unii studenți sunt implicați în implementarea diferitor proiecte cu Uniunea Europeană. În fiecare an se schimbă țările unde pleacă studenții.

Vizita a fost organizată la un nivel înalt, foarte bine și foarte interesant. Toate organizațiile ne-au primit cu multă bunăvoință și cu mult drag. Am văzut multe lucruri utile pe care putem să le preluăm pentru activitatea noastră. În viziunea noastră am înțeles că Austria și în mod special Viena au Legi foarte bune, care sunt în beneficiul societății și funcționează perfect. Foarte mult ne-a impresionat existența bazei de date în Asociația de Nursing, analiza periodică a actelor legislative din domeniul social, grija statului fașă de persoanele cu dizabilități, responsabilitatea angajaților din instituțiile pe care le-am vizitat, competența și profesionalismul, sistemul de educație în Universitatea pe care am vizitat-o, multitudinea de materiale informaționale în fiecare instituție vizitată, ordinea și gestionarea managerială a fiecărei instituții vizitate, stabilitatea și siguranța în ziua de mâine.

Vizita a fost eficientă, necesară, cu impactul cel mai major posibil, cu organizare perfectă, cu condiții de cea mai bună calitate pentru participanți. Aducem sincere mulțumiri organizatorilor, care au contribuit la organizarea acestei vizitei, în mod deosebit dorim să mulțumim reprezentanților Uniunii Europene pentru suportul acordat, organizației Hilfswerk International, Alianța Austriacă și nu în ultimul rând dnei Nicole Bauer care a avut grijă de noi pe tot parcursul vizitei și s-a străduit să ne creeze cele mai bune condiții.