Statut

  1. DISPOZITII GENERALE

1.1. Asociatia obsteasca „Asociatia de Nursing din Republica Moldova”, in continuare – «Asociaţia» este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, profesional-ştiinţifică, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul statut. Asociaţia este succesor deplin de drepturi şi obligaţii a Asociatiei de Nursing din Republica Moldova.

1.2. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova este creată şi îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996 şi prezentul statut.

1.3. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova se constituie în forma juridică de organizare «asociaţie obştească».

1.4. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova dobîndeşte calitatea de persoană jurudică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.5. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova este nelimitată.

1.6. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova este nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi în activitatea sa nu va distribui veniturile sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova.

1.7. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.

1.8. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui membru al Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare.

1.9. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.10. Asociaţia de Nursing din Republica Moldova dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.

1.11. Sediul Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova se află pe adresa: R.Moldova, or. Chişinău, str. N.Testemiţeanu 20. Prin derogare de la art.8.3 din prezentul statut, sediul Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova poate fi modificat prin hotărîrea Consiliului de Administrare.

Descarca documentul: statut-rom