Codul de etica pentru asistenti medicali

Introducere

 

Societatea noastră se află în permanentă restructurare, tehnologia modernă pătrunde treptat, iar accentuarea crizei economice condiționează modificări în ierarhizarea valorilor și scoate în evidență absența unor valori fundamentale.

Lipsa unei legislații privind practica asistenților medicali, imposibilitatea evaluării reale a activității lor sunt elemente ce favorizează apariția conflictelor morale care nu-și găsesc întotdeauna soluționarea adecvată.

Codul de etică, prima lucrare de acest gen în domeniu în RM, este destinat asistenților medicali, care îl pot folosi ca instrument de lucru în luarea deciziilor, a reflecțiilor și evaluării. Prin intermediul lui profesioniștii din sistemul de sănătate, populația în întregime sunt informații despre atitudinea morală ce se cere de la asistenții medicali. Un astfel de Cod indică, pe de o parte, asumarea responsabilității profesionale, iar pe de altă parte, încrederea pe care o investește societatea în această profesiune.

Problemele apărute în practica nursingului pot fi de ordin legal și moral. Prezentul Cod reflectă aspectul moral al asistenților medicali. El oferă principiile generale care trebuie să ghideze acțiunile profesionistului. Fiecare asistent medical veghează asupra propriului comportament profesional, pentru ca acesta să corespundă principiilor cuprinse în Codul de etică.

Descarca documentul: cod-de-etica