Presedinte ANM

Elena Stempovscaia – Presedintele ANM

Dna Elena Stempovscaia este născută la 17.08.1948 în satul Zastânca, judeţul Soroca. În anul 1966 a absolvit şcoala medie şi în acelaşi an a fost înmatriculată la Școala de Medicină din oraşul Soroca. Începe activitatea profesională în calitate de asistentă medicală la Spitalul Clinic Republican de Copii din Chişinău în 1970.

Din 1976-2016 a activat în calitate de asistentă medicală principală a Spitalului Clinic Municipal Nr.4. Paralel cu activitatea profesională îşi continuă studiile la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă ” şi Institutul Internaţional de Nursing din SUA. A susţinut teza de doctorat în psihopedagogie şi asistenţă medico-socială în anul 2000.

Este fondatoarea Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova din anul 1994. În calitate de preşedinte ANM a reprezentat asociaţia la diferite Forumuri internaţionale: OMS, ICN, Forumul European în îngrijiri la domiciliu, Conferinţa Globală, Atlanta (SUA), ş.a

Din 1996-2013 și-a exercitat funcţia de specialist principal în Nursing al Ministerului Sănătăţii. Este promotoarea conceptelor noi de Nursing Modern, Îngrijiri Paliative, Îngrijiri la domiciliu. Este autoare a 20 lucrări ştiinţifice, publicaţii şi articole profesionale. Este decorată cu medalia Meritul Civic, Om Eminent al Ocrotirii Sănătăţii, membru al Societăţii onorifice mondiale Sigma Theta-Thau.

 

 

Consiliul de administrare ANM

Consiliul de administrare al Asociatiei de Nursing din RM:

Functia Numele, Prenumele Telefon de contact Email
Președinte Stempovscaia Elena 069125358 estempovscaia@gmail.com
Vicepresedinte Grecu Aliona 069132778 grecu.ala@mail.ru
Munteanu Maria 060555825 maria-munteanu@rambler.ru
Secretar Damian Liliana 069532729 diliana929@gmail.com
Manager oficiu Tîrziu Liliana 069854542 tirziuliliana@gmail.com
Contabil Borșci Lidia 068580780

Comisia de cenzori al Asociatiei de Nursing din RM:

Functia Numele, Prenumele Telefon de contact Email
Trezorier Boboc Marina 068531519 boboc-marina@mail.ru
Membru Ceapuc Maria 068071485
Membru Mogoreanu Maria 069353430 mariamogoreanu@yahoo.com