Misiunea

Asociaţia Nursing din Moldova asigură leadershipul, cunoştinţele şi capacităţile necesare pentru educaţie şi practică de calitate în nursing. Misiunea nursingului în societate este de a ajuta indivizii, familiile, grupurile să-şi realizeze potenţialul fizic, mental şi social şi să facă toate acestea în contextul plin de provocări al mediului în care trăiesc şi muncesc.

Viziunea

Viziunea A.N.M. reprezintă comunitatea asistenţilor medicali cu profil clinic din Republica Moldova, militând pentru protecţia drepturilor acestora, dar şi pentru acordarea serviciilor nursing de calitate pentru a permite îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei noastre.

Scopurile

Scopurile Asociaţiei de Nursing sunt:

 • Crearea nivelului de competenţă profesională vizând îmbunătăţirea stării sănătăţii bolnavului, familiei şi comunităţii, deplasând accentul de la activitatea curativă spre cea profilactică, având ca scop final promovarea strategiei sănătăţii pentru toţi, asigurând în acest mod un drept fundamental al omului;
 • Promovarea calităţii serviciilor de nursing, în vederea protecţiei dreptului la sănătate al populaţiei printr-un sistem de educaţie conform standardelor Uniunii Europene;
 • Să reprezinte profesia în faţa autorităţilor şi a populaţiei, precum şi în faţa organizaţiilor nonguvernamentale naţionale şi internaţionale.

Valori

Valorile fundamentale pe care ne clădim acţiunile:

 • Axarea pe nevoile profesionale ale membrilor ANM
 • Etică
 • Responsabilitate
 • Independenţă
 • Integritate
 • Spirit de echipă
 • Respect pentru calitate

Principii

Principiile noastre:

 • Munca în echipă
 • Profesionalism
 • Transparenţă
 • Consecvenţă
 • Echitate
 • Originalitate
 • Imparţialitate
 • Recunoaşterea meritelor
 • Asumarea responsabilităţilor
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor
 • Atitudini constructive