ASOCIAȚIA DE NURSING
DIN REPUBLICA MOLDOVA

„Asistența medicală - știința și arta îngrijirii unui individ sănătos și bolnav
de la concepție până la sfârșitul vieții.”

”Un organism sanatos este camera de oaspeti a sufletului,
un organism bolnav o inchisoare.” (Francis Bacon)

„Sanatatea este un cuvant mare. Ea cuprinde nu numai corpul, ci mintea si spiritul si perspectiva unui om.”
(James H. West)

„A menține corpul în stare bună de sănătate este o datorie ...
altfel nu vom fi capabili să ne menținem mintea puternică și clară”. (Buddha)

„Vindecarea este o chestiune de timp, dar uneori este și o chestiune de oportunitate.”
(Hipocrate)

“Sa iti doresti sa fii sanatos este o parte din sanatate.”
(Seneca)

„Fiecare om este autorul propriei sale sanatati sau boli.”
(Buddha)

1
1

Despre noi

Asociația de Nursing din Republica Moldova (NARM) este o organizație profesională și științifică, neguvernamentală, non-profit , organizație apolitică formată în 1994 și înregistrată la Ministerul Justiției în 1997 de un grup de inițiativă format din 30 de asistenți medicali.

Asociația a reușit să își extindă rețeaua cu succes prin înființarea a 64 de sucursale în întreaga republică. Din 1997 este membru cu drepturi depline al Forumului european al asociațiilor de asistență medicală, al Organizației Mondiale a Sănătății, este membru onorific al Sigma-Theta-Thai (SUA), al Asociației Europene de Îngrijiri Paliative, membru al legăturii Help Age International și membru al Asociației Mondiale a Asistenților Creștini. Asociația reunește specialiști în diferite domenii de activitate: asistență medicală în pediatrie, oncologie, psihiatrie, asistență medicală comunitară, asistenți creștini etc.

Vezi mai multe…

Noutăți

vezi toate

IMG_9509

Proiect OMS

De | Noutăți

Proiectul:
Reducerea consumului de tutun în rindul tinerilor din şcoli şi comunitate

Consumul de tutun reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, considerându-se un factor de risc responsabil de creșterea cazurilor de boli netransmisibile severe, precum: cancerul de plămâni, bolile cardiovasculare şi respiratorii, boala obstructivă cronică a plămânilor, ateroscleroza, etc. Fumatul, de asemenea afectează grav femeile însărcinate, provocând  naşteri premature şi greutate mică a copilului la naştere, iar la nou-născuţi creşte riscul apariţiei sindromului morţii subite a sugarului.
În Republica Moldova, consumul de tutun şi expunerea la fumul de tutun este al doilea din zece factori de risc, ce contribuie la povara bolilor netransmisibile în rândul bărbaţilor, măsurată în DALY (ani de viaţă ajustați în funcție de incapacitate), şi al şaptea – în rândul femeilor. În ultimii ani se atestă o creștere a incidenței prin cancer de 1,4 ori. Este în creștere și prevalența bolilor, unde fumatul este factorul de risc predominant, cum ar fi: bolile cardio  și cerebro vasculare, cancerul pulmonar, bolile respiratorii obstructive cronice. Anual, se înregistrează circa 5-6 mii de decese (cca. 12-14% din totalul deceselor) din cauza bolilor condiționate de consumul tutunului, inclusiv peste 60% dintre decese se înregistrează la persoanele în vârsta aptă de muncă (mortalitatea în rândul bărbaților fiind de 2 ori mai mare decât a femeilor).
Potrivit statisticilor, fiecare al doilea moldovean începe să fumeze până la vârsta de 19 ani. 8. % dintre copiii cu vârste cuprinse între 13-15 ani fumează dintre care 11% sunt băieți 11% si 3.2% fete.
In toate sistmele de sanatate nursele au un rol cheie in identificarea timpurie si aplicarea interventiilor scurte de renuntare la fumat. In Republica Moldova nursele sunt cel mai mare grup de specialiști din domeniul sănătății. Există aproximativ 21.000 de nurse în Republica Moldova Dacă fiecare nursă ar ajuta doar un fumător să renunțe în fiecare an, ar însemna 21.000 fumători mai puțin anual.
Proiectul işi propune de a pregăti formatori pentru a elabora si implementa activitati la nivel de scoli si comunitati directionate spre diminuarea numărului de fumătroti printre tineri si elevi.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea numărului de fumători din rândul elevilor din şcoli şi comunitate si informarea lor despre efectele nocive ale fumatului asupra sănătății.

Vor fi pregătiți trei grupe grupe câte 20 – 23 de formatori, din rândul nurselor care activează în şcoli şi din rândul nurselor comunitare, care activează în asistenţa medicală primară pentru a instrui tinerii din şcoli şi populaţia din comunitate drep parte a programului de control al tutunului.

Obiective specifice:
• Pregatirea cursului de formare de formatori
• Elaborarea Ghidului de formare de formatori
• Elaborarea suportului de curs pentru participanţi
• Monitorizarea procesului de instruire prin testare
• Evaluarea activităţilor în teren
• Descrierea studiilor de caz
• Publicarea studiilor de caz în revista Nursing

Rezultatele aşteptate:
• Formatori instruiţi (Ordul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale) cu înmânarea Certificatelor de Obţinere a titlului de Formator în interventii scurte de renuntare la fumat
• Suport de curs pentru participanţi
• Raport privind evaluarea activitatilor in teren
• Elaborarea si publicarea studiilor de caz în revista Nursing

IMG_9509

Proiect Cehia

De | Noutăți

“Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu
în Republica Moldova 2019-2022”

Serviciile de îngrijiri socio-medicale (la domiciliu și în cadrul centrelor de zi) reprezintă o componentă importantă a sistemului de protecție socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea, excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate, precum și influența direct calitatea vieții și sănătății.
Crearea și dezvoltarea unui sistem integrat de servicii socio-medicale de calitate și adaptate nevoilor reale ale populației constituie o permanentă preocupare care urmărește drept rezultat soluționarea mai rapidă și mai eficientă a situațiilor de dificultate, precum și revenirea în circuitul social-economic activ.
Republica Moldova se confruntă cu un șir de provocări și tendințe pe termen lung, atît la nivel național, cît și la nivel regional și global, care vor avea consecințe semnificative în următoarele decenii. Incertitudinea și imprevizibilitatea sînt în creștere și, prin urmare, trebuie aplicate noi paradigme de dezvoltare, care să țină cont de capacitățile interne. Astfel, pentru a deveni o societate adaptată la schimbări, incertitudini și provocări, Parlamentul Republicii Moldova la finele anului 2018 a adoptat Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”
Proiectul “Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022”, implementat de către Caritas Republica Ceha în colaborare cu Asociația Obștească Pro-Development și Asociația Obștească HOMECARE, cu suportul financiar al Republicii Cehe prin Programul ”Cooperarea Cehă de Dezvoltare”, tinde să contribuie la bunăstarea socială a grupurilor vulnerabile, și a accesului la asistență medico-socială în Republica Moldova.

Obiectivul general al programului este:
Susținerea și consolidarea rolului organizațiilor neguvernamentale implicate în promovarea îngrijirilor medico-sociale integrate la domiciliu.

Programul respectiv are următoarele obiective specifice:
• Susținerea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării serviciilor comunitare de îngrijiri socio-medicale la domiciliu, bazate pe necesitățile complexe ale beneficiarului.
• Sporirea accesului prestatorilor de servicii medico-sociale integrate la domiciliu în promovarea politicilor medicale și sociale la diferite nivele decizionale.
• Încurajarea creării rețelelor prestatorilor de servicii medico-sociale cu acoperire la nivel local / raional / regional, precum și promovarea schimbului de experiență și învățare reciprocă.
• Sporirea nivelului de conștientizare a tuturor actorilor privind importanța îngrijirilor comunitare.
• Dezvoltarea capacităților organizațiilor neguvernamentale privind procesul de dezvoltare și promovare a politicilor în domeniul social.
• Consolidarea rolului prestatorilor de servicii medico-sociale integrate prin aplicarea mecanismelor intersectoriale de cooperare în procesul de asistare a beneficiarilor.

Astfel, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2019, Asociația de Nursing din RM în cadrul proiectului dat a implementat programul de granturi mici cu genericul: “Educația – o șansă pentru servicii comunitare integrate de calitate”.
Obiectivul general al programului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi familiilor acestora prin instruirea peroanelor implicate în îngrijiri comunitare integrate (îngrijitori, aparţinători, lucrători sociali / medicali) şi exersarea deprinderilor practice.

Datorită acestui program se urmărește obiectivul de a instrui un număr mai mare de persoane care nu au studii medicale pentru acoperirea serviciilor de îngrijiri comunitare integrate. Instruirea îngrijitorilor, aparţinătorilor, lucrătorilor sociali / asistenților sociali şi implicarea acestora în îngrijirea pacienţilor la domiciliu va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi familiilor acestora.
Totodată, programul are rolul de a promova instruirea îngrijitorilor, aparţinătorilor, lucrătorilor sociali / asistenților sociali şi mobilizarea persoanelor fără studii medicale dar bine instruite în procesul de prestare a serviciilor de îngrijiri comunitare integrate pe tot teritoriul RM.

IMG_9509

Nursing acum

De | Noutăți

Nursing Now – campanie globală pentru a împuternici și sprijini nursele în îndeplinirea provocărilor de sănătate a secolului 21

Despre Nursing Now

Nursing Now, este o campanie globală de trei ani (2018-2020), ce își propune să îmbunătățească sănătatea prin creșterea profilului și statutului de asistență medicală la nivel mondial. În colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății și Consiliul Internațional al Nurselor, Campania Nursing Now urmărește să acorde susţinere asistenților medicali prin împuternicirea și contribuția lor la realizarea acoperirii universale de sănătate.
Campania se va concentra pe cinci domenii principale: asigurarea asistenţilor medicali și moașelor cu drepturi în elaborarea politicilor de sănătate; încurajarea investițiilor mai mari în forța de muncă nursing; recrutarea mai multor asistenţi medicali în funcții de conducere; efectuarea cercetărilor ce ar ajuta la determinarea impactului asistenţilor medicali; și schimbul de bune practici în îngrijirea medicală.
Campania se bazează pe rezultatele raportului Triple Impact. Raportul a concluzionat că, pe lângă îmbunătățirea stării de sănătate la nivel global, împuternicirea asistenților medicali ar contribui la îmbunătățirea egalității de gen – o mare majoritate de asistenţi medicali fiind femei – și pentru sporirea unei economii mai puternice.
Campania se desfășoară ca un program al Fondului Burdett Nursing, un fond de caritate independent, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. Consiliul de administrare includ persoane din 16 țări, alături de reprezentanți ai Consiliului Internațional al Nurselor și al Fondului Burdett Nursing, precum și directorul departamentului OMS pentru sănătate, dl Jim Campbell.

Nursing şi Moşit
Date generale
• Asistenţii medicali și moașele reprezintă aproape 50% din forța de muncă la nivel mondial în domeniul sănătății.
• Există o lipsă globală a lucrătorilor din domeniul sănătății, în special a asistenților medicali și moașelor, ce reprezintă mai mult de 50% din deficitul actual al lucrătorilor din domeniul sănătății.
• Cea mai mare lipsă de asistenți medicali și moașe bazată pe nevoi este în Asia de Sud-Est și Africa.
• Pentru ca toate țările să realizeze obiectivul 3 privind dezvoltarea durabilă privind sănătatea și bunăstarea, OMS estimează că lumea va avea nevoie de încă 9 milioane de asistenţi medicali și moașe până în anul 2030.

Asistenţii medicali au un rol esențial în promovarea sănătății, prevenirea bolilor și furnizarea asistenței primare și comunitare. Ei oferă îngrijiri în situații de urgență și sunt esențiali în realizarea unei acoperiri universale a sănătății.
La nivel global, 70% din forța de muncă de sănătate şi domeniul socială include femei, față de 41% din alte sectoare ocupării forței de muncă. Nursing şi moşit reprezintă o parte semnificativă a forței de muncă feminine.
Asistenţii medicali au multe roluri: asigură și gestionează îngrijirea și tratamentul personal, lucrează cu familiile și comunitatea și au un rol central în sănătatea publică și controlează bolile și infecțiile. Asistenții medicali sunt adesea primii și, uneori, singurii profesioniști din domeniul sănătății unde oamenii au un contact direct și pot evalua starea de sănătate. De asemenea, asistenţii medicali sunt o parte a comunității sale locale – împărtășind cultura, punctele forte și vulnerabilitățile sale – își pot modela și oferi intervenții eficiente pentru a răspunde nevoilor pacienților, familiilor și comunităților.

Răspunsul OMS
Activitatea OMS privind nursing și moșit este în prezent reglementată de rezoluția WHA64.7 (2011) a Adunării Mondiale a Sănătății, ce solicită statelor membre OMS să consolideze domeniul nursing și moşit printr-o serie de măsuri, inclusiv angajarea experților și includerea acestora în dezvoltarea resurselor umane pentru politicile de sănătate.
Direcțiile strategice globale pentru consolidarea domeniului dat 2016-2020 oferă un cadru pentru OMS și părțile interesate principale să dezvolte, implementeze și evalueze realizările nursing şi moşit pentru a asigura intervenții de îngrijire medicală accesibile, de calitate și sigure. Aici sunt stabilite patru teme generale pentru a ghida contribuțiile forței de muncă nursing şi moşit cu scopul de a îmbunătăți sănătatea globală:
• asigurarea unei forțe de muncă instruite, competente și motivate în cadrul sistemelor de sănătate eficiente și receptive la toate nivelurile și în diferite împrejurări;
• optimizarea dezvoltării politicilor, conducerea efectivă, gestionarea și guvernanță;
• sporirea capacităților și potențialului asistenţilor medicali și moașelor prin parteneriate profesionale de colaborare, educație și dezvoltare profesională continuă

Forumul Global Nursing şi Moşit, înființat în 2004, este organizat de OMS și se reunește la fiecare doi ani. Este un forum pentru specialiştii nursing şi moşit pentru a discuta și a se informa privind domeniile de interes comun. De asemenea, OMS a fondat rețeaua globală a forței de muncă în domeniul sănătății, un mecanism de angajare intersectorială, pentru a promova implementarea Strategiei globale privind resursele umane pentru sănătate: forța de muncă 2030 și recomandările Comisiei pentru ocuparea forței de muncă.
Ducesa de la Cambridge s-a alăturat asistenților medicali și altor lideri în domeniul sănătății din întreaga lume, lansând o campanie globală menită să sporească profilul și statutul asistentei medicale. Campania recunoaște că asistentele medicale se află în centrul eforturilor țărilor de a oferi sănătate tuturor. Fiind una dintre profesiile cele mai de încredere, asistentele medicale oferă îngrijiri eficiente și de calitate pentru persoanele de toate vârstele și sunt esențiale în abordarea sarcinii crescânde a bolilor necomunicabile cum ar fi cancerul și bolile de inimă.
Vorbind la evenimentul de lansare de la Spitalul St Thomas, Londra, Ducesa se va alătura șefului Nursing Officer al Organizației Mondiale a Sănătății, Președintelui Consiliului Internațional al Asistenților Medicali, liderilor de sănătate și asistenților medicali din țări din întreaga lume, utilizatorii de servicii pentru a evalua asistente medicale și campionul lor de conducere în furnizarea de cea mai bună calitate de îngrijire.
Campania globală este condusă ca un program al Burdett Trust for Nursing, în colaborare cu Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Evenimentul de la Londra este legat de un eveniment de lansare la Geneva, Elveția, găzduit de Universitățile din Geneva, în prezența directorului general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus și avocatul general al asistenței medicale, prințesa Muna Al-Hussein din Iordania și conducătorii și consiliile de conducere ale ICN. Campania va fi lansată și în țări precum Africa de Sud, Uganda și Statele Unite ale Americii.
Asistenții medicali sunt cei care au un rol esențial în promovarea sănătății, prevenirea bolilor, tratamentul și îngrijirea. OMS estimează că asistentele medicale și moașele reprezintă aproape jumătate din numărul total al lucrătorilor din domeniul sănătății din întreaga lume. Cu toate acestea, pentru ca toate țările să atingă obiectivul 3 de dezvoltare durabilă a sănătății și bunăstării pentru toți la toate vârstele, OMS estimează că lumea va avea nevoie de încă nouă milioane de asistente medicale și moașe până în 2030. Aceste locuri de muncă suplimentare reprezintă o oportunitate globală pentru investiții în personalul medical. Beneficiile locurilor de muncă vor fi deosebit de benefice pentru femei și tineri, după cum demonstrează raportul Comisiei de înalt nivel al Secretarului General al ONU privind ocuparea forței de muncă în domeniul sănătății și creșterea economică.
Nursing Now Co-Chair Profesorul Sheila Tlou a spus: Campania Nursing Now este de a sprijini asistentele medicale de a conduce, de a invata si de a consolida profesia. Le vom echipa prin formare, sprijin și dezvoltarea abilităților de conducere politică pentru a lua locul lor la masă atunci când se iau decizii cu privire la forma viitoare a asistenței medicale în țările lor “.
Annette Kennedy, președintele ICN, a declarat: “Consiliul Internațional al Asistenților Medicali este mândru că face parte din Nursing Now. Prin intermediul celor 133 de asociații naționale care aduc asistență medicală, știm că cele mai mari asistente medicale care lucrează pentru a oferi îngrijire și pentru a îmbunătăți sănătatea, dar știm și cât de greu poate fi viața lor profesională. Asistentele sunt răspunsul, dar avem nevoie de investiții și sprijin real “.
ICN va lansa astăzi un raport și un set de resurse pentru asistente medicale care vor fi utilizate sub tema “Asistenții medicali: o voce de conducere – Sănătatea este un drept al omului”. Acest raport al Zilei Internaționale a Asistenților, lansat devreme, este o modalitate prin care ICN aduce soluții de îngrijire medicală din întreaga lume la masa de politici globale.
Elizabeth Iro, Ofițer șef de asistență medicală a OMS, a declarat: “Lucrătorii din domeniul sănătății sunt ADN-ul sistemelor de sănătate. Acestea sunt cele mai mari active ale Ministerului Sănătății. Asistentele medicale și moașele reprezintă cea mai mare parte a lucrătorilor din domeniul sănătății și asigură îngrijirea familiilor și comunităților noastre atunci când avem nevoie de ele cel mai mult. OMS are încântarea să colaboreze în campania de sprijinire a asistentelor medicale și moașelor din întreaga lume în asistarea țărilor lor în realizarea Acoperirii universale a sănătății “.
Nursing Now a fost fondată de asistenți medicali și alți experți în domeniul sănătății, pe baza rezultatelor Raportului Triple Impact din 2016, elaborat de Grupul parlamentar al tuturor partidelor privind sănătatea globală din Marea Britanie, co-prezidat de Lordul Nigel Crisp, care este și co-președinte al consiliului Nursing Now. Raportul a concluzionat că întărirea asistenței medicale la nivel global ar avea un impact triplu de îmbunătățire a sănătății, de îmbunătățire a egalității de gen prin împuternicirea femeilor și consolidarea economiilor mai puternice. Acoperirea universală a sănătății nu va fi realizată decât dacă asistența medicală este consolidată.

Publicații

Imnul asistenților med.
(cu / fără cuvinte)

Facebook

Parteneri