Asociaţia de Nursing din Republica Moldova este o organizaţie profesional-ştiinţifică, nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în anul 1994, de către un grup de iniţiativă format din 30 asistente medicale.

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe parcursul a 22 ani, şi a reuşit cu succes să lărgească reţeaua prin înfiinţarea a 64 de filiale în întreaga republică. Din 1997 este membru cu drepturi depline a Forumului European al Asociaţiilor de Nursing, a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, al Societăţii Onorifice Sigma Theta-Thau (SUA), al Asociaţiei Europene de Îngrijiri Paliative, membru al reţelei Help-Age International, membru al Asociaţiei Mondiale a Nurselor Creştine.

Asociaţia întruneşte specialişti din diferite domenii de activitate: nursing în pediatrie, oncologie, psihiatrie, nursing comunitar, nursele creştine, ş.a.

Pe parcursul acestor ani de activitate, Asociaţia a contribuit la dezvoltarea conceptului de nursing modern şi implementarea lui în sistemul de asistenţă medicală al Republicii Moldova, prin organizarea diverselor conferinţe, simpozioane, ateliere – curs, cu invitarea celor mai buni experţi în domeniu.

De asemenea, Asociaţia a participat la elaborarea diferitor programe de specializare / perfecţionare în nursing. A fost elaborat „Programul de dezvoltare a conceptului nou de nursing”, drept bază servind modelul Virginia Henderson. Asociaţia a participat la elaborarea „Politicii de sănătate a RM,” Planul Naţional de Dezvoltare a RM, unde nursingul este o direcţie prioritară.

ANM a participat la implementarea proiectelor în parteneriat cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii: Proiectul LEMON – elaborarea setului de materiale de instruire a nurselor referitor la conceptul Nursingului modern. Acest set constă din 14 volume, a fost editat în număr de 1000 exemplare şi a fost distribuit în toate instituţiile medicale şi în Colegiile de Medicină.