Parteneriatul dintre Republica Moldova și Carolina de Nord a fost lansat la 22 aprilie 1999, prin semnarea unui Memorandum bilateral, în scopul facilitării cooperării în domeniul economic, cultural, științific, mobilităților academice, apărării și protecției civile.

Timp a două decenii, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu a dezvoltat relaţii de cooperare cu instituţiile de profil medical, de cercetare şi de asistenţă medicală din Carolina de Nord și a derulat un şir de proiecte ce țin de instruirea la distanță, de activitatea bibliotecilor medicale, precum și de domeniile: stomatologie, farmacie și asistență medicală generală. Acțiunile desfășurate s-au axat pe promovarea mobilităţii academice a profesorilor, a studenţilor şi a bibliotecarilor, pe dezvoltarea  și lansarea unui nou program de studii în Asistența medicală generală şi pe oferirea de suport tehnic din partea universităţilor şi a diverselor organizaţii din Carolina de Nord sub formă de loturi de instrumente medicale şi consumabile pentru instituţiile medicale din țară, inclusiv pentru clinicile universitare.

Pentru realizarea programei de studii Asistența medicală generală o echipă de la USMF Nicolae Testemiţanu a fost delegată prin intermediul Programului Open World pentru schimb de experiență profesională care sa desfășurat la Școala de Nursing din Universitatea din Carolina de Nord, Greensboro.

Timp de zece zile această echipă a avut parte de un program foarte intensă care sa axat pe o gamă largă de instruiri în școala de Nursing (UNCG), supravegherea activităților practice a nurselor din spitalul Moses Cone, în secțiile consultativă de ambulatoriu, spitalul pentru femei și secția boli interne.

Am vizitat Raleigh, NC unde am avut întrunire cu secretarul de stat Elaine Marshall, cu reprezentanții Congresului și legislatorii statului. Am participat la întâlnirea oficială cu boardul de conducere a Nursingului din Carolina de Nord, unde am luat cunoștință cu cadrul legislativ, programele de studii și standardele de practică. Ni sa prezentat cadrul didactic din clinică cu instruirea în domeniul predării nursingului. am vizitat trei centre medicale: Alamance și Moses Cone și Centrul de simulare a UNCG. Toți membrii delegației au avut ulterior discuții interactive cu membrii facultății și studenții la nursing.

O zi a fost axată pe metodele predare și de evaluare a activității clinice, inclusiv supravegherea, debreefingurile, discuțiile au contribuit la valorificarea rolului nursingului în sistemul de sănătate American. Practică care ar putea fi adaptată și pentru Republica Moldova. De asemenea, am construit relații de colaborare pentru viitor cu diferite structuri din sistemul universitar și public din Carolina de Nord.

Prin intermediul acestor activități au fost realizate obiectivele propuse.

Mulțumiri și profundă gratitudine Doamnei Elaine Marshall, Secretar de Stat al Carolinei de Nord, Domnului Rodney Maddox, Doamnei Lora Sinigur, Dr. Stephen Mackler, Nancy Hoffart ,Deborah Lekan Doamnei Donna Flake, Excelenței Sale Domnului Ambasador Dereck J. Hogan şi nu în ultimul rînd administrației Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Îmi exprimăm admirația și respectul pentru toți donatorii, sponsorii și voluntarii care sunt antrenați în acest proiect bilateral.