Noi, participanții la cea de-a patra Conferință Internațională a Reţelei Europene privind Prevenirea Fumatului 2019, în cadrul şedinţei de la București (România) în perioada 27-29 martie 2019, după ce am auzit autoritățile lumii globale privind drepturile omului și controlul tutunului și după eforturile multor  organizații internaționale, societăţii civile și cercetătorilor care să transpună această viziune în practică, recunoaştem valoarea eforturilor depuse privind drepturile omului și controlul tutunului în comunități pentru a pune capăt epidemiei fumatului.

Reafirmăm susţinerea Rețelei Europene privind Prevenirea Fumatului la cea de-a 3-a Conferință Internațională din Cape Town privind Declarația Drepturilor Omului și a Lumii fără Tutun. În consecință, aplaudăm determinarea, exprimată în Declaraţia Convenției OMS privind controlul tutunului, statelor partenere “să acorde prioritate la dreptul de a proteja sănătatea publică” și să respecte dreptul fiecăruia la

bunăstare şi sănătate fizică și psihică posibilă, exprimată în Articolul 12 din Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale.

Suntem de acord că fabricarea, comercializarea și vânzarea tutunului sunt incompatibile cu drepturile omului, în special, dreptul la sănătate, drepturile copiilor și femeilor, dreptul la dezvoltare și dreptul la un mediu sănătos. Susținem poziția adoptată de Comisia pentru drepturile economice, sociale și culturale, în Declaraţia sa: “Că eșecul de a descuraja producția, comercializarea și consumul de tutun” constituie o încălcare a obligației de a proteja în conformitate cu articolul 12 (dreptul la sănătate). Noi afirmăm în continuare că comerțul cu produse din tutun și fumul de mâna a doua, printre alte priorități în controlul tutunului, au un impact negativ asupra drepturilor omului.

În calitate de cetățeni ai Europei, suntem profund responsabili față de angajamentele în domeniul drepturilor omului şi alte documente fondatoare ale Uniunii Europene şi Consiliului Europei, pe care le apreciem ca fiind standarde relevante pentru lupta noastră pentru o lume fără tutun.

Prin urmare, apelăm guvernelor să respecte pe deplin obligațiile care le revin în cadrul acordurilor OMS și drepturile omului pe care le-au ratificat pentru a acorda prioritate drepturilor omului să implementeze acțiuni, să creeze parteneriate și să protejeze integritatea, în conformitate cu “Strategia globală de accelerare a controlului tutunului: Convenția OMS FCTC 2019-2025.” Încurajăm activiștii de control al tutunului să colaboreze cu avocații drepturilor omului în implicarea comunităţii pentru a menține responsabilitatea guvernelor pentru o acțiune eficientă de combatere a tutunului ca parte a realizării dreptului la sănătate.

Salutăm contribuția organizațiilor non-guvernamentale și a altor părți interesate în promovarea unei acțiuni eficiente pentru controlul tutunului ca o contribuție la acțiunea globală a unui plan de prevenire și control al bolilor non-comunicabile şi Agenda de Dezvoltare pentru 2030 pentru o colaborare cu scopul de transforma drepturile omului într-o dimensiune transversală a acestor strategii globale.