Uniunea Europeană susţine profesionalizarea lucrătorilor sociali în țările parteneriatului estic

Conferința regională a proiectului finanțat de Uniunea Europeană “Lucrătorii sociali în colaborare pentru schimbări sociale” arată modul în care asistenții / lucrătorii sociali pot susține eficient grupurile vulnerabile din Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Moldova. Datorită proiectului, asociațiile de asistenți sociali și-au îmbunătățit capacitățile de a-și consolida cei 10.500 de membri, precum și 160 de organizații locale.

Tbilisi, 28 martie – în cadrul conferinței de încheiere a proiectului “Lucrătorii sociali în colaborare pentru schimbări sociale”, consorțiul proiectului a subliniat rezultatele obținute pe parcursul proiectului și a discutat implicațiile pentru dezvoltarea viitoare a profesiei asistentului / lucrătorului social în regiune.

Vorbind la deschiderea conferinței, Vincent Rey, șeful secției de cooperare a Delegației Uniunii Europene în Georgia, a declarat: “Mulțumită acestui proiect și sprijinului acordat de Uniunea Europeană, asociațiile locale de lucrători sociali și-au îmbunătățit și lărgit serviciile. Munca socială profesională și accesibilă este un instrument esențial pentru schimbarea socială pozitivă. Suntem mândri că susținem eforturile asociațiilor de asistenți sociali care se angajează să împuternicească grupurile vulnerabile și să întărească familiile din regiunile Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Moldova.”

Gerhard Schaumberger, șeful agenției austriece de dezvoltare din Georgia, a declarat: “Suntem mândri că am contribuit la consolidarea activității sociale profesionale în Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Moldova. Lucrătorii / Asistenţii sociali sunt membri critici ai societății care lucrează cu sârguință pentru a calma suferința și îmbunătăți viața oamenilor prin angajamentul lor de a promova schimbările sociale și de a le da putere oamenilor. Lucrătorii / Asistenţii sociali au un rol important în îmbunătățirea vieții celor care au cel mai mult nevoie de ele.

În cadrul sesiunii de deschidere, Nino Shatberashvili, președintele Asociației Asistenților Sociali din Georgia, a declarat: “Asistența socială este o profesie de sprijin – sprijină persoanele în realizarea drepturilor lor sociale și sprijină statutul într-o mare măsură în realizarea așteptărilor oamenilor, în ceea ce privește bunăstarea și îmbunătățirea standardelor lor de viață. Această profesie este foarte puternică, susține și transformă sistemele de bunăstare”.

Realizările proiectului

Pe lângă discutarea chestiunilor actuale privind reformele sociale și profesionalizarea activității sociale în regiune, au fost prezentate principalele rezultate și realizări ale proiectului “Lucrătorii sociali în colaborare pentru schimbări sociale.”

Asociațiile de asistenți sociali din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Moldova și-au îmbunătățit capacitățile organizaționale, precum și serviciile sale de activități de informare către cei 10.500 de membri și suporteri, colaborând intens cu 160 de organizații locale, pentru a oferi servicii mai eficiente  pentru grupuri vulnerabile și, de asemenea, au dezvoltat și au implementat cu succes 16 concepte și lucrări profesionale noi privind îmbunătățirea standardelor, legi și reglementări în domeniul social.

În plus, au fost acordate 15 mini granturi către 24 de organizații locale ale ONG-urilor din Armenia, Georgia și Moldova, cu o sumă totală de 540.000 EUR și o sumă medie de 36.000 EUR. Granturile mici au acoperit 8 regiuni din Georgia, 5 regiuni din Armenia și 9 regiuni ale Moldovei. ONG-urile locale și-au sporit capacitățile precum și abilitățile în domeniul asistenței sociale și de prestare a serviciilor, cooperarea intersectorială cu alte părți interesate și împuternicirea grupurilor vulnerabile ale populației, în special a familiilor, de a contribui la consolidarea și păstrarea familiei. Programul de granturi mici a ajuns la aproximativ 3500 beneficiari direcți și părți interesate (asistenți sociali, reprezentanți ai ONG-urilor, autorități, mass-media, etc.) au stabilit 81 mecanisme de funcționare a cooperării inter-sectoriale la nivel local sau regional pentru o susţinere mai eficientă orientat familiilor și copiilor aflați în dificultate, elaborarea a 44 de manuale / broșuri / module de formare și realizarea  aproximativ a 200 de întâlniri de informare și măsuri de sensibilizare.

Datele cheie ale proiectului

Uniunea Europeană și Agenția Austriacă de Dezvoltare susțin proiectul “Lucrătorii sociali în colaborare pentru schimbări socială”. Acesta este implementat de către organizația austriacă “Hilfswerk International”, în colaborare cu Asociația Asistenților Sociali din Georgia (GASW), Asociația Asistenților Sociali din Armenia (AASW), Asociația Publică a Asistenței Sociale din Azerbaidjan (ASWPU) și Asociația de Nursing din Republica Moldova (NARM) în perioada august 2015 – mai 2018, cu un buget total de 1.079.413 EUR.

Scopul principal al proiectului a fost de a contribui la bunăstarea socială a grupurilor vulnerabile, la o mai mare justiție socială și schimbare socială prin dezvoltarea și consolidarea conceptului de acces social la cele patru țări participante în cadrul proiectului.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Nicole Maria Bauer
Hilfswerk International, director regional Caucazul de Sud
Email: nicole.bauer@hwa.or.at

Nino Shatberashvili

Asociația Asistenților Sociali din Georgia, președinte
Telefon: + 995 32 239 00 71
Email: nino.sh@gasw.org

Tamriko Mikadze
Ofițer de presă și informare, Delegația Uniunii Europene în Georgia
Telefon: +995 32 2943763

Email: tamriko.mikadze@eeas.europa.eu

 

Pentru a vizualiza informația deplină faceți click aici.