Pe parcursul lunii octombrie s-a reușit organizarea și desfășurarea în municipiul Chișinău a 2 cursuri de instruire (13-15 octombrie, 26-28 octombrie 2017) a 43 de persoane din localitățile rurale, pe diverse teme privind problemele familiei și metodologiei de solutionare a acestora, in funcție de nevoile fiecărei comunități selectate.