Vizita in teren (4-8.04.2016) Moldova

În perioada 4-8 aprilie 2016 a avut loc vizita expertului social internțaional, Robert Kroiss, Austria. În cadrul aceste vizite au avut loc mai multe ședințe: în prima zi a vizitei expertul Robert Kroiss a discutat cu membrii personalului din proiect. Au fost abordate mai multe probleme organizatorice pe parcursul vizitei, s-a prezentat o informație succintă despre scopurile asociației, care sunt obiectivele principale pe termen lung și scurt, s-a convenit asupra programului de lucru pe întreaga perioadă a vizitei.

a) 04.06.16 – s-a efectuat o analiză detaliată a rezultatelor Chestionarului OCAT, elaborate de către expert, care a fost expusă în formă de diagramă. Membrii Consiliului Asociației de Nursing și-au expus părerile referitor la rezultatele Chestionarului și au dat explicații la unii indicatori care arătau un procent mai mic. S-a constatat că nu toate întrebările din chestionar au fost clare. După rezultatul discuțiilor în grup au fost stabilite măsurile prioritare pentru planificarea strategică.

b) 05.06.16 – s-a discutat cu reprezentanții ONG-urilor din domeniu, s-au făcut propuneri pentru Planul de acțiuni. La sfârșitul ședinței a fost întreprinsă o vizită la Asociația NEOUMANIST din Strășeni și Asociația HOMECARE din municipiul Chișinău.

c) 06.06.16 – au avut loc discuții cu reprezentanții Universităților, reprezentanții Ministerului Sanătății, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familie, reprezentantul Agenției de inspecție socială cu privire la evidențierea obiectivelor principale pentru Planul Strategic

d) 07-08 iunie 2016 – a avut loc atelierul de lucru cu privire la elaborarea obiectivelor principale reieșind din necesitățile prioritare. În total au fost elaborate 3 obiective principale, care conțin mai multe obiective operaționale și un șir de activități pentru realizarea scopurilor propuse.

Vizita expertului social internțaional Robert Kroiss a fost bineveniă. Am avut ocazia de a învăță multe lucruri noi. Chestionarul OCAT a fost un instrument nou de evaluare al Asociației pe care îl putem folosi în activitatea noastră de mai departe. De asemenea am învățat a evidenția problemele prioritare și a stabili obiectivele principale pentru Planul de acțiuni și elaborarea Strategiei. Expertul Robert Kroiss ne-a ajut să planificăm activitățile pentru fiecare obiectiv și să stabilim indicatorii de evaluare.