În cadrul proiectului regional “Îmbunătățirea schimbărilor din domeniul social în Țările din vecinătatea de Est prin susținerea lucrătorilor sociali și asociațiilor date”,  implementat de către Asociația de Nursing din RM cu suportul Uniunii Europene, Agenției Austriece de Dezvoltare si Hilfswerk Austria International pe data de 30.09.2017 şi 02.12.2017 au avut loc 2 ateliere de instruire cu genericul: Colaborarea Intersectorială în domeniul Asistenţei Sociale” şi Acreditarea prestatorului de servicii în îngrijire socială la domiciliu pentru consolidarea capacităților de prestare a serviciilor respective în conformitate cu legislația în vigoare”.

La ateliere au participat peste 65 de reprezentanți din diferite ONG-uri, iar formatorii au fost cei mai buni specialiști din domeniu: Dna Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat, MSMPS; Dl Dmitrian Rotăraș, Director Consiliul de Acreditare a Serviciilor Sociale; Dna Angela Chirilov, Agenția Inspecția Socială, MSMPS.