Category Archives: Trainings

IMG_9509

STOPAREA FUMATULUI

De | Trainings

 

Echipa din Republica Moldova din cadrul proiectului a organizat în perioada septembrie 2018 – februarie 2019 cinci workshop-uri (29.09.2018; 06.11.2018; 13.11.2018; 07.02.2019; 13.02.2019). Grupurile ţintă pentru workshop au fost asistenţi medicali din diferite direcţii: asistenţa medicală de familie, asistenţa medicală din cadrul instituţiilor de învăţământ, asistenţa medicală primară şi asistenţa medicală din regiunile republicii. Formatorii acestor workshop-uri au fost dna Stempovscaia Elena – coordonatorul proiectului în RM, dna Munteanu Maria – consultant în cadrul proiectului şi dna Cociug Angela – formator în cadrul programului “Formare de Formatori în combaterea fumatului”. Numărul total al participanţilor în cadrul sesiunilor au fost de 128 persoane. Suntem foarte mândri şi bucuroşi de faptul că am avut posibilitatea să acoperim un număr mare de asistenţi medicali în combaterea fumatului. Prin aceste sesiuni asistenţii medicali au învăţat metode de intervenţie în stoparea fumatului în rândul mai multor categorii de fumători: copii, elevi / studenţi, militari, personal medical, femei însărcinate, etc. Schimbul de experienţă acumulat în cadrul sesiunilor este unul binevenit pentru toţi.

 

De asemenea am avut posibilitatea să prezentăm însuşi proiectul şi activităţile organizate din cadrul acestuia la două conferinţe naţionale a asistenţilor medicali organizate în mun. Chişinău. Prima conferinţă a fost organizată pentru asistenţi medicali de fmailie, care a avut loc în data de 1 noiembrie 2018 cu un număr total de 170 participanţi. Consultantul proiectului, dna Munteanu Maria, a subliniat încă o dată rolul semnificativ al asistenţilor medicali în stoparea fumatului, dat fiind faptul că asistenţii medicali sunt primii specialişti cu un contact direct cu toate categoriile de persoane. Acest rol se reflectă în consultarea pacienţilor (conștientizarea riscurilor) prin susţinerea acestora și controlul renunțării la fumat.

A doua conferinţă a fost organizată pentru personalul medical din cadrul IMSP Institutul Medical de Urgenţă, ce a avut loc în data de 15 noiembrie 2018 cu un număr total de 75 participanţi. Prezentarea a fost efectuată de către dna Pînteac Olga, formator în cadrul programului “Formare de Formatori în combaterea fumatului”. Genericul conferinţei a fost “Fumatul – o ameninţare pentru sănătate şi bunăstare” care a subliniat impactul fumatului ca fiind una dintre cele mai răspândite cauze a mortalităţii şi bolilor în Republica Moldova. În fiecare an, oamenii din țară mor din cauza fumatului, mulți trăind mai mult cu boli legate de fumat. Acesta poate crește riscul de a dezvolta afecțiuni mai grave de sănătate, unele dintre acestea fiind chiar fatale, iar altele pot provoca daune ireversibile pe termen lung sănătății oamenilor.

 

Formatorii în cadrul programului “Formare de Formatori în combaterea fumatului” au avut posibilitatea să-şi împărtăşească cunoştinţele acumulate din cadrul sesiunilor de combatere a fumatului altor asistenţi medicali şi studenţi. Formatorul Damian Liliana a organizat două seminare scurte privind dauna fumatului (02.11.2018 / 05.11.2018) pentru personalul militar din cadrul IMSP Spitalul Clinic Militar Central cu un număr total de 84 participanţi. Alţi formatori, Postica Ludmila şi Scoarţă Ecaterina au organizat câte un seminar scurt pentru studenţii nursing (05.12.2018 / 10.12.2018) privind daunele fumatului asupra sănătăţii oamenilor. Seminarele au avut loc în cadrul Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie “R.Pacalo” din mun. Chişinău. Studenţii au fost dornici să învețe noi informații privind renunțarea la fumat cu schimb de experiență.

IMG_9509

Atelier de instruire „Managementul Proiectelor"

De | Trainings

 

 

27.01.2018

Atelier de instruire „Managementul proiectelor” 

în cadrul proiectului regional:

”Asistenții sociali în colaborare pentru schimbări sociale în țările din vecinătatea estică”

implementat de Asociația de Nursing din RM cu suportul financiar al Uniunii Europene și Agenției Austriece pentru Dezvoltare în parteneriat cu Hilfswerk Austria International.

IMG_9509

Curs: „Formarea nurselor lideri în tratarea

De | Trainings

În perioada 19-20 ianuarie 2018, Asociația de Nursing din RM a organizat atelierul curs: „Formarea nurselor lideri în tratarea dependenței de tutun”, în colaborare cu Centrul de Excelență a Nurselor din Europa, Societatea Internațională a Nurselor de Îngrijiri în Cancer. În cadrul atelierului au fost instruiți 46 de formatori lideri în tratarea dependeței de tutun din diferite regiuni ale republicii. La rândul lor acești formatori vor pregăti alți formatori din instituțiile în care activează, vor informa populația despre riscul fumatului.

IMG_9509

Curs: „Formarea nurselor lideri în tratarea

De | Trainings

 

În perioada 27 decembrie 2017, Asociația de Nursing din RM a organizat atelierul curs: „Formarea nurselor lideri în tratarea dependenței de tutun”, în colaborare cu Centrul de Excelență a Nurselor din Europa, Societatea Internațională a Nurselor de Îngrijiri în Cancer. În cadrul atelierului au fost instruiți 22 de formatori lideri în tratarea dependeței de tutun. La rândul lor acești formatori vor pregăti alți formatori din instituțiile în care activează, vor informa populația despre riscul fumatului.

IMG_9509

Atelier de instruire „Managementul proiectelor”

De | Trainings

 

Atelier de instruire „Managementul proiectelor”

în cadrul proiectului regional:

”Asistenții sociali în colaborare pentru schimbări sociale în țările din vecinătatea estică”

implementat de Asociația de Nursing din RM cu suportul financiar al Uniunii Europene și Agenției Austriece pentru Dezvoltare în parteneriat cu Hilfswerk Austria International.

IMG_9509

“Îmbunătățirea schimbărilor din domeniul social în Țările din vecinătatea de Est”

De | Trainings

 

În cadrul proiectului regional “Îmbunătățirea schimbărilor din domeniul social în Țările din vecinătatea de Est prin susținerea lucrătorilor sociali și asociațiilor date”,  implementat de către Asociația de Nursing din RM cu suportul Uniunii Europene, Agenției Austriece de Dezvoltare si Hilfswerk Austria International pe data de 30.09.2017 şi 02.12.2017 au avut loc 2 ateliere de instruire cu genericul: Colaborarea Intersectorială în domeniul Asistenţei Sociale” şi Acreditarea prestatorului de servicii în îngrijire socială la domiciliu pentru consolidarea capacităților de prestare a serviciilor respective în conformitate cu legislația în vigoare”.

La ateliere au participat peste 65 de reprezentanți din diferite ONG-uri, iar formatorii au fost cei mai buni specialiști din domeniu: Dna Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat, MSMPS; Dl Dmitrian Rotăraș, Director Consiliul de Acreditare a Serviciilor Sociale; Dna Angela Chirilov, Agenția Inspecția Socială, MSMPS.

IMG_9509

Training „Formarea nurselor lideri în tratarea

De | Trainings

În perioada 06-07 octombrie 2017, Asociația de Nursing din RM a organizat atelierul curs: „Formarea nurselor lideri în tratarea dependenței de tutun”, în colaborare cu Centrul de Excelență a Nurselor din Europa, Societatea Internațională a Nurselor de Îngrijiri în Cancer și participarea coordonatorului de proiect Iveta Nohavova, Praga, Cehia și a expertului Cati Gulie, Asociația de Nursing din România. În cadrul atelierului au fost instruiți peste 60 de formatori lideri în tratarea dependeței de tutun. La rândul lor acești formatori vor pregăti alți formatori din instituțiile în care activează, vor informa populația despre riscul fumatului.